top of page

// Art Based Research 

ABR/RBA is een terrein dat zich steeds ontwikkelt. De grens tussen beiden is niet altijd even duidelijk. Er bestaan dan ook verschillende perspectieven en benaderingen. Wij vinden we het belangrijk dat die verschillende benaderingen ruimte krijgen. Om toch een beetje houvast te geven, maken we het volgende onderscheid:

 

 

/ ART BASED RESEARCH (ABR)

De onderzoeksvraag komt vanuit organisaties/maatschappij/of anders. 

ABR kan o.a. worden gebruikt voor het onderzoeken van concepten, culturele kwesties en maatschappelijke vraagstukken. Daar waar het klassiek wetenschappelijk onderzoek zich richt op feiten, richt de kunstenaar-onderzoeker zich met zijn onderzoeksmethoden juist op subjectieve informatie. Hoe gaan mensen om met ...? Hoe ervaren of beleven zij ...? 

 

Een belangrijk aspect van ABR is het delen van de onderzoeksresultaten met anderen, zoals andere onderzoekers, publiek en de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van artistieke presentaties, tentoonstellingen, publicaties, performances, voorstellingen of lezingen.

Het ontwikkelen van werk/voorstelling/performance wordt gebruikt om onderzoeksresultaten te presenteren.

/ RESEARCH BASED ART (RBA)

 

Ook wel artistiek onderzoek, zien we als een benadering van het maken van kunst waarbij een onderzoekende houding centraal staat in het maakproces. Het onderzoek richt zich op het maakproces, waarbij de kunstenaar/maker vaak gebruik maakt van subjectiviteit: persoonlijke ervaringen en beleving.

Het ontwikkelen van werk/voorstelling/performance wordt gebruikt als middel om vragen te stellen, te onderzoeken en nieuwe inzichten te genereren.

 

De onderzoeksvraag ontstaat bij de kunstenaar/maker.

Laten we samen werken!

Vind je ABR interessant? Ben je nieuwsgierig wat het voor jouw organisatie, wijk of project kan betekenen? Laat je horen, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden voor jouw vraagstuk of plan.

Bedankt voor je bericht!

bottom of page