top of page

 // Visie 

de sleutel tot nieuwe perspectieven en diepgaand begrip

Artistiek onderzoek (ABR) wordt steeds vaker benut als middel om sociale en maatschappelijke thema’s te adresseren en participatie na te streven. Denk aan onderzoek dat wordt ingezet bij projecten op het gebied van stadsvernieuwing, (bio-)diversiteit en zorg.

Wij zien kunst als middel voor kennisverwerving. In onze visie is artistiek onderzoek nodig om een zo breed mogelijk zicht te krijgen op vraagstukken die heel divers van aard en omvang zijn. 

 

Wij willen dan ook aanjager zijn van een bredere benadering van complexe vraagstukken, door ABR een permanente plaats te geven in het (publieke) debat. Hiervoor is de inzet van multidisciplinaire en inclusieve onderzoeksteams nodig. Daarom werken we altijd samen met anderen; met denkers, doeners en makers. Met opdrachtgevers, stakeholders, partners, bewoners en participanten.

Kom op de koffie!

Kun jij vertellen hoe je 'em drinkt en ondertussen zoeken we uit of wat voor elkaar kunnen betekenen. Liever thee? Regelen we! Stuur een berichtje

bottom of page