top of page

 // Kernteam 

fungeert als leidende kracht van het netwerk

Initieert en coördineert activiteiten, bepaalt de richting van projecten en de selectie van onderzoeksgebieden en werkgroepen. 

// MAAIKE GORTER

(Huidige standplaats ergens ten zuiden van de evenaar) is kunstenaar-onderzoeker en zeezeiler. Met een fascinatie voor ecologische gebieden en maritieme verkenningen richt haar artistieke onderzoek zich op landschappelijke tegenstellingen en onzichtbare onderstromen. 

 

Met haar verbindende kwaliteiten en ervaring in het bedrijfsleven draagt ze de visie van het platform uit richting toekomstige partners, stakeholders en residentieverstrekkers. Vanuit haar atelier op zee zet ze zich in voor verdere uitbreiding van het (internationale) netwerk van DOK LABS.

 

 

// MARJA GRIEDE

(Bolsward) is onderzoeker en (performance) kunstenaar met een achtergrond in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In haar werk staat het bevragen van de complexiteit van de werkelijkheid centraal. Met participatieve interventies en projecten zorgt ze voor structurele programma’s in (tijdelijke) gemeenschappen. 

 

Haar ervaring in NGO- en vrijwilligerscoördinatie levert een belangrijke bijdrage aan de ABR-projecten van DOK LABS waarin de vraag om te komen tot activering, ondersteuning, verbinding en participatie altijd één van de uitgangspunten is.

 

 

// NATASJA KNAP

Natasja Knap (Harlingen) is artistiek onderzoeker en trainer.

Met een specifieke interesse voor verhalen, is narratief denken vaak het vertrekpunt voor haar artistieke proces.

 

In haar onderzoek richt ze zich op vragen rondom identiteitsvorming. De relatie tussen mensen, hun verleden en hun omgeving. Multidisciplinaire projectervaring deed ze op binnen culturele netwerkorganisaties en (inter-)nationale onderzoeksresidenties. 

 

Als een van de initiatiefnemers van DOK LABS. draagt ze bij aan het theoretische kader van de organisatie en de ontwikkeling van onderzoeksprojecten en programmering van de verdiepingstrajecten.

Kom op de koffie!

Dan vertellen we je meer over onze kruisbestuiving en zo. Liever thee? Regelen we! Stuur een berichtje.

bottom of page