top of page

 // Doelstelling 

over vooruitzichten en vlak onder handbereik

Onze routekaart gaat vaak over bekend terrein, maar altijd met een nieuwe bestemming in het vooruitzicht! Het mooie is, zelfs als we soms een afslag missen, ontdekken we vaak nieuwe en verrassende plekken. 

#01 STIMULERING ONTWIKKELING ABR

Ruimte bieden voor kunstenaars en creatieve makers om eigen (onderzoek-)systemen verder te verkennen en nieuwe werkmethoden te ontdekken in de meest brede zin.

#02 VERDIEPINGSPROGRAMMA

Het ontwikkelen van een verdiepingsprogramma op het gebied van ABR voor (aankomende) professionele kunstenaars en creatieve makers.

#03 PROJECTEN

Het ontwikkelen en realiseren van toegankelijke artistieke onderzoeksprojecten in Noord-Nederland die sociale en maatschappelijke thema’s adresseren en participatie nastreven.

Stichting DokLabs zet zich in voor het stimuleren van een dieper begrip en waardering voor kunst als middel om sociale en maatschappelijke vraagstukken te verkennen.

 

Dit doen we door kennis te delen en door kunstenaars en creatieve makers te ondersteunen in het toepassen van Art Based Research binnen hun eigen werkzaamheden. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van de inhoud en kwaliteit van sociaal-artistieke producties. Het doel is niet alleen verdere professionalisering, maar ook om te inspireren door middel van eigen ABR-initiatieven.

 

Ons netwerk bestaat uit nieuwsgierige en ambitieuze makers en professionals, die kunst en cultuur als middel voor kennisverwerving zien en hun creatieve doelen en werkzaamheden herdefiniëren met dit inzicht. Binnen dit netwerk is veel affiniteit met thema’s zoals identiteit, cultuur, diversiteit en (tijdelijke) gemeenschappen.

Door deze benadering bevorderen we niet alleen de integratie van kunst in het maatschappelijke gesprek, maar stimuleren we ook innovatie en het ontstaan van nieuwe inzichten binnen het veld van de sociaal-artistieke praktijk.

Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93057504 en gevestigd aan de Galvanistraat 28-30 te Harlingen. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld. Onkosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden, mits niet bovenmatig, vergoed.

Kom op de koffie!

Dan vertellen we je meer over onze ideeën en ambities. Liever thee? Regelen we! Stuur een berichtje.

bottom of page