top of page

 // Doelstelling 

over vooruitzichten en vlak onder handbereik

Onze routekaart gaat vaak over bekend terrein, maar altijd met een nieuwe bestemming in het vooruitzicht! Het mooie is, zelfs als we soms een afslag missen, ontdekken we vaak nieuwe en verrassende plekken. 

#01 STIMULERING ONTWIKKELING ABR

Ruimte bieden voor kunstenaars en creatieve makers om eigen (onderzoek-)systemen verder te verkennen en nieuwe werkmethoden te ontdekken in de meest brede zin.

#02 VERDIEPINGSPROGRAMMA

Het ontwikkelen van een verdiepingsprogramma op het gebied van ABR voor (aankomende) professionele kunstenaars en creatieve makers.

#03 PROJECTEN

Het ontwikkelen en realiseren van toegankelijke artistieke onderzoeksprojecten binnen- en buiten Friesland die sociale en maatschappelijke thema’s adresseren en participatie nastreven.

Kom op de koffie!

Dan vertellen we je meer over onze ideeën en ambities. Liever thee? Regelen we! Stuur een berichtje.

bottom of page