top of page

 // Visie 

de sleutel tot nieuwe perspectieven en diepgaand begrip

Artistiek onderzoek (ABR) wordt steeds vaker benut als middel om sociale en maatschappelijke thema’s te adresseren en participatie na te streven. Denk aan onderzoek dat wordt ingezet bij projecten op het gebied van stadsvernieuwing, (bio-)diversiteit en zorg.

and then you can sign up for your first DOK LABS. procedure. You develop in the form that suits you: individually or in a group. You choose. 

Kom op de koffie!

Kun jij vertellen hoe je 'em drinkt en ondertussen zoeken we uit of wat voor elkaar kunnen betekenen. Liever thee? Regelen we! Stuur een berichtje

bottom of page