top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

// IMPACTMETING ARTISTIEKE PRODUCTIE

SOORT PROJECT

// RESEARCH

DATUM

// DEC-MRT 23/24

LOCATIE

// LEEUWARDEN

ROL

// ART BASED RESEARCHER & PROJECTLEIDER

// OPDRACHT
De ontwikkelde werkwijze meten via kunst en onderzoek (Art Based Research).

// DOEL
Uitgangspunt is te komen tot een dialoog over verdere doorontwikkeling, waarin de resultaten van het onderzoek gezien kunnen worden als suggesties voor verandering en aanscherping.

// AANPAK
Onze aanpak steekt in op kwalitatief onderzoek en persoonlijke perspectieven, d.w.z. beleving, gevoelens/emoties en subjectieve ervaringen, die moeilijk te vangen kunnen zijn met meer traditionele onderzoeksmethoden.

De Art Based Research (ABR) methoden die wij inzetten zijn participatief, waardoor deelnemers actieve mede-onderzoekers worden.

Wij denken dat dit een waardevolle bijdrage levert aan de opbrengsten van het onderzoek. Vanuit het onderzoek zal een terugkoppeling gegeven worden op de onderzochte werkwijze.

bottom of page