top of page

KUNST + ONDERZOEK

Een platform? Een netwerk? Werkplaats?

Hoe je ons ook noemt, we willen ruimte creëren voor het ontwikkelen van kunst + onderzoek en de kruisbestuiving van ideeën & inzichten.

Als je het ons vraagt is 'ruimte' een dynamische en ondersteunende omgeving die creatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling kan versterken en versnellen. 

DOK LABS. wil dus ruimte bieden aan kunstenaars en creatieve makers om de mogelijkheden van kunst + onderzoek te verkennen. Zo willen we een essentiële bijdrage leveren aan de professionalisering en verrijking van de beroepspraktijk van makers/kunstenaars.

Kom op de koffie!

Dan vertellen we je meer over kruisbestuiving en zo. Liever thee? Regelen we!  Stuur een berichtje.

Contact

Netwerk

​Naast het kernteam leveren partners uit verschillende vakgebieden en achtergronden bijdragen aan DOK LABS.

 

In ons netwerk vind je o.a. kunstenaars, sociologen, documentairemakers, cultureel antropologen, ecologen, architecten, schrijvers en theatermakers. Zo zijn we in staat om van elkaar te leren en per project een inclusief team samen te stellen.

Wil je onderdeel uitmaken van ons netwerk en mogelijkheden voor samenwerking verkennen? Stuur een bericht naar marja@doklabs.org of vul het formulier in.

Ons kernteam

We hebben een klein kernteam. Vanuit die basis betrekken we andere creatieve makers en denkers bij verschillende onderzoeksactiviteiten en verdiepingstrajecten.

Projectbegeleiding en advies

Beeldend kunstenaar en zeezeiler. Ziet de wereld als haar atelier. Laat zich inspireren door de diepzee, diverse landschappen en haar ervaringen onderweg. Gefascineerd door grensgebieden, plekken waar verschillende elementen samenkomen en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Maaike's internationale perspectief stelt haar in staat om realistische oplossingen te bieden voor uitdagende scenario's.

Onderzoek en training

Beeldend kunstenaar en trainer. Brengt een rijke en inclusieve benadering mee door ervaring in verschillende gemeenschappen en focus op diversiteit. Gebruikt deze ervaring om creatieve projecten te ontwikkelen die verschillende perspectieven omarmen. Marja's sociale kijk en vermogen om écht contact te maken, maken haar een waardevolle bron voor het bedenken van interventies, co-creatieve producties en educatietrajecten.

Onderzoek en training

Artistiek onderzoeker en docent. Denkt dat verhalen de kern vormen van wie we zijn en hoe we de wereld zien. Gelooft dat het delen van verhalen kan leiden tot maatschappelijke verandering. Brengt dit in bij het ontwikkelen van betekenisvolle projecten en trainingen, door in te spelen op zowel persoonlijke als gemeenschappelijke ervaringen. Coacht makers in het doen van onderzoek en het vinden van hun eigen stem in hun werk en visie.

bottom of page