top of page

KUNST + ONDERZOEK

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

// MAGISCH: IMPACTMETING

Soort project

// RESEARCH

Datum

DEC-MRT 23/24

Locatie

LLEUWARDEN

// OPDRACHT
Onze onderzoeksopdracht is gericht op het verkrijgen van inzicht in de belevingsimpact op deelnemers en partnerorganisaties. Het hart van het onderzoek ligt in het helder krijgen hoe de insteek van co-creatie en gelijkwaardige samenwerking niet alleen het creatieve proces heeft gevormd, maar ook hoe het de ervaringen van alle betrokkenen heeft verrijkt en beïnvloed.

// DOEL
Uitgangspunt is te komen tot een dialoog over verdere doorontwikkeling van artistieke plannen, waarin de resultaten van het onderzoek gezien kunnen worden als suggesties voor verandering en aanscherping.

Met de opdracht voor een kwalitatieve benadering, waarbij de focus ligt op persoonlijke ervaringen, percepties en emoties gerelateerd aan het project beoogt WTTV inzicht te krijgen in de wijze waarop de artistieke waarde en het co-creatieve proces bijdragen aan betekenisvolle ervaringen voor individuen en gemeenschappen. De nadruk op beleving dient als een vergrootglas om de effectiviteit en resonantie van de projectopzet – rondom het thema 'zorg' – te verkennen.

// AANPAK
Onze aanpak steekt in op kwalitatief onderzoek en persoonlijke perspectieven, d.w.z. beleving, gevoelens/emoties en subjectieve ervaringen, die moeilijk te vangen kunnen zijn met meer traditionele onderzoeksmethoden.

De Art Based Research (ABR) methoden die wij inzetten zijn participatief, waardoor deelnemers actieve mede-onderzoekers worden.

Deze benadering stelt ons in staat om inzicht te krijgen in de belevingswerelden van de deelnemers en om de gelaagdheid van sociale interacties en veranderingen te begrijpen.

bottom of page