top of page

KUNST + ONDERZOEK

// DOELSTELLING

#01 STIMULERING ONTWIKKELING ABR

Ruimte bieden voor kunstenaars en creatieve makers om eigen (onderzoek-)systemen verder te verkennen en nieuwe werkmethoden te ontdekken in de meest brede zin.

#02 VERDIEPINGSPROGRAMMA

Het ontwikkelen van een verdiepingsprogramma op het gebied van ABR voor (aankomende) professionele kunstenaars en creatieve makers.

#03 PROJECTEN

Het ontwikkelen en realiseren van toegankelijke artistieke onderzoeksprojecten in Noord-Nederland die sociale en maatschappelijke thema’s adresseren en participatie nastreven.

Stichting DokLabs zet zich in voor het stimuleren van een dieper begrip en waardering voor kunst als middel om sociale en maatschappelijke vraagstukken te verkennen.

DOKLABS. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93057504 en gevestigd aan de Galvanistraat 28-30 te Harlingen.

 

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld. Onkosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden, mits niet bovenmatig, vergoed.

Kom op de koffie!

Dan vertellen we je meer over onze ideeën en ambities. Liever thee? Regelen we! Stuur een berichtje.

bottom of page